[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار خانواده‌‌های شهدا و ایثارگران استان سمنان - 1385/08/18
عنوان فیش :شرکت تيپ مستقل قائم در 25 عملیات آفندی و پدافندیِ دفاع مقدس
کلیدواژه(ها) : نقش سمنان در دفاع مقدس, تیپ مستقل قائم, تاریخ دفاع مقدس, عملیات مرصاد
نوع(ها) : روایت تاریخی

متن فیش :
تیپ مستقلِ قائم كه از سال 65 تشكیل شده است، تا آخر جنگ - تقریباً در طول دو سال و نیم - در بیست و پنج عملیات آفندی و پدافندی شركت كرده است. این شوخی است؟! بیست و پنج عملیات! رزمندگان این استان، تیپ قائم را سال 65 تشكیل دادند و قبلش هم در قالب لشگر هفده علی بن ابی‌طالب و تیپ امام رضا (علیهماالسّلام) از سمنان و شاهرود و دامغان و گرمسار و سراسر این استان به جبهه‌ها می‌رفتند و فعالیت می‌كردند. آنها به جای خود محفوظ؛ اما از وقتی این تیپ تشكیل شد، در طول تقریباً دو سال و نیم، در بیست و پنج عملیات آفندی و پدافندی شركت كردند؛ این ارزش یك مجموعه‌ی مردمی را نشان می‌دهد؛ قدرتِ اراده‌ها را نشان می‌دهد؛ صبر خانواده‌ها را نشان می‌دهد. همین تیپ قائم در عملیات مرصاد مهمترین نقش را ایفا كرد. شنیدم كه نقش تیپ قائم در عملیات مرصاد آنچنان بود كه اگر نبود، دشمن ممكن بود تا كرمانشاه پیش بیاید. آن كه ایستاد، تیپ قائم بود. اینها در تاریخ می‌ماند.