[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار فرماندهان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی - 1394/02/06
عنوان فیش : نیروی انتظامی, مبارزه با فساد, تخلف سازمانها
کلیدواژه(ها) : نیروی انتظامی, مبارزه با فساد, تخلف سازمانها
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
شاید کمتر دستگاهی در سطح کشور داریم که به‌قدر شما (نیروی انتظامی) با مردم مخلوط باشد و همراه باشد؛ لذا اگر خدای نکرده اشکالاتی وجود داشته باشد، خطایی باشد، خیانتی باشد، مشکلی باشد، بلافاصله در بین جامعه منعکس میشود؛ وقتی منعکس شد، آن‌وقت فقط آبروی نیروی انتظامی نیست که میرود ،آبروی همه خواهد رفت

مربوط به :بیانات در دیدار فرماندهان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی - 1394/02/06
عنوان فیش : نیروی انتظامی, مبارزه با فساد, تخلف سازمانها
کلیدواژه(ها) : نیروی انتظامی, مبارزه با فساد, تخلف سازمانها
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
شاید کمتر دستگاهی در سطح کشور داریم که به‌قدر شما(نیروی انتظامی) با مردم مخلوط باشد و همراه باشد؛ لذا اگر خدای نکرده اشکالاتی وجود داشته باشد، خطایی باشد، خیانتی باشد، مشکلی باشد، بلافاصله در بین جامعه منعکس میشود

مربوط به :بیانات در دیدار فرماندهان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی - 1394/02/06
عنوان فیش : مبارزه با فساد, تخلف سازمانها, آبروی نظام, نیروی انتظامی, نیروی انتظامی
کلیدواژه(ها) : مبارزه با فساد, تخلف سازمانها, آبروی نظام, نیروی انتظامی, نیروی انتظامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اگر فرض کنیم پنج یا ده دستگاه دیگر هم به وظایفشان عمل نکنند امّا نیروی انتظامی یک نیروی انتظامىِ صحیح‌العمل، درستکار، قوی، قاطع و دارای شرایط لازم باشد، نظام جمهوری اسلامی را در چشم مردم آبرومند خواهد کرد؛ میتوانید مایه‌ی آبرو باشید.