[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان نظام - 1393/04/16
عنوان فیش : جنجال‌سازیِ تبلیغاتی و لفاظی, جریانات و گروه‌های سیاسی
کلیدواژه(ها) : جنجال‌سازیِ تبلیغاتی و لفاظی, جریانات و گروه‌های سیاسی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
یک توصیه به برادران و مسئولان جریانهای سیاسی و مطبوعاتی داریم. مراقب باشید؛ فضای جنجالی در کشور به نفع کشور نیست.