[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مردم قم - 1395/10/19
عنوان فیش : جوان مؤمن انقلابی, جهاد علمی, نخبگان علمی, اختلال در کار علمی
کلیدواژه(ها) : جوان مؤمن انقلابی, جهاد علمی, نخبگان علمی, اختلال در کار علمی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
این را من میتوانم شهادت بدهم. علی‌رغم خباثتهایی که بعضی از عناصر خود‌فروخته‌ی دشمن در سطح دانشگاه‌ها و بیرون دانشگاه‌ها انجام میدهند برای اینکه بذر نومیدی را بپاشند‌، جوانهای مؤمن ما ایستاده‌اند.

مربوط به :بیانات در دیدار شرکت‌کنندگان در هفتمین همایش ملی نخبگان جوان - 1392/07/17
عنوان فیش : نخبگان علمی
کلیدواژه(ها) : نخبگان علمی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بنیاد ملّی نخبگان باید با جدّیّت كار كند، محیط نشاط علمی فراهم بشود؛ اگر این شد، متخصّص ایرانیِ ساكن خارج هم شوق پیدا میكند بیاید؛ جوانِ با استعداد ایرانی هم شوق پیدا میكند كه در خانه و كاشانه‌ی خود بماند و برای خدمت به كشورش كار بكند.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از نخبگان علمی - 1381/07/03
عنوان فیش : سازندگی کشور, خودسازی علمی, نخبگان علمی, حرکت علمی ایران, جامعه علمی کشور
کلیدواژه(ها) : سازندگی کشور, خودسازی علمی, نخبگان علمی, حرکت علمی ایران, جامعه علمی کشور
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
همّت کنید کشور را از لحاظ علمی بسازید.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از نخبگان علمی - 1381/07/03
عنوان فیش : نخبگان علمی, ترجمه, تفکر ترجمه‌ای, پیشرفت علمی ایران, عرصه علم, حرکت علمی ایران
کلیدواژه(ها) : نخبگان علمی, ترجمه, تفکر ترجمه‌ای, پیشرفت علمی ایران, عرصه علم, حرکت علمی ایران
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
من به اقتباس معتقدم؛ اما به ترجمه‌ی محض و اکتفای به ترجمه، معتقد نیستم

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از نخبگان علمی - 1381/07/03
عنوان فیش : تولید علم, نخبگان علمی, جنبش نرم افزاری, جنبش نرم افزاری
کلیدواژه(ها) : تولید علم, نخبگان علمی, جنبش نرم افزاری, جنبش نرم افزاری
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
دنبال تولید علم، ژرف‌بینی و ژرف‌یابی در علم باشید.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از نخبگان علمی - 1381/07/03
عنوان فیش : تولید علم, نخبگان, نخبگان علمی, پیشرفت علمی ایران, جنبش نرم افزاری
کلیدواژه(ها) : تولید علم, نخبگان, نخبگان علمی, پیشرفت علمی ایران, جنبش نرم افزاری
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
نخبگان علمی در هر رشته‌ای كه هستند، باید برای تقویت و تولید علم در داخل تلاش كنند.