[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم - 1381/06/30
عنوان فیش : گناه, اثر گناه, طلب حقیقت
کلیدواژه(ها) : گناه, اثر گناه, طلب حقیقت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
آلوده بودنِ دل انسان به گناه، نمی‌گذارد انسان حقیقت را درک کند، چه برسد به این‌که دنبال حقیقت حرکت کند.