[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای ستادهای نمازجمعه - 1381/05/05
عنوان فیش : ایالات متحده امریکا, نظام جمهوری اسلامی ایران, از بین بردن انقلاب, اصلاحات, اصلاح کشور
کلیدواژه(ها) : ایالات متحده امریکا, نظام جمهوری اسلامی ایران, از بین بردن انقلاب, اصلاحات, اصلاح کشور
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اصلاحات به نظر امریکاییها یعنی از بین رفتن نظام جمهوری اسلامی.