[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان‌ - 1374/08/10
عنوان فیش : جوان, انحراف, بحران غرب, بحران معنویت, وحشیگری اخلاقی جوامع مترقی, آمریکا و غرب
کلیدواژه(ها) : جوان, انحراف, بحران غرب, بحران معنویت, وحشیگری اخلاقی جوامع مترقی, آمریکا و غرب
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
جوامع اروپایی و امریکایی، جوانان خود را از لحاظ معنوی سیراب نمی‌كنند. جوان به دنبال سیراب شدن از سرچشمه‌ای زلال است و اگر آن سرچشمه را پیدا نكند، به انحراف مبتلا خواهد شد.