[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات‌ در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های شیراز - 1387/02/14
عنوان فیش : تحول ‌و ارتقاء‌ علوم‌ انسانی, علوم انسانی, نظریه‌پردازی, تولید علم
کلیدواژه(ها) : تحول ‌و ارتقاء‌ علوم‌ انسانی, علوم انسانی, نظریه‌پردازی, تولید علم
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ما در زمینه‌ی علوم انسانی احتیاج داریم به نظریه‌سازی.

مربوط به :بیانات‌ در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق (علیه‌السّلام)‌‌ - 1384/10/29
عنوان فیش : سرمایه‌گذاری علمی, علوم پایه, علوم انسانی, تولید علم
کلیدواژه(ها) : سرمایه‌گذاری علمی, علوم پایه, علوم انسانی, تولید علم
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
باید روی این دو شاخه - دو شاخه‌ی اصلی؛ یعنی علوم انسانی و علوم پایه - در کشور، سرمایه‌گذاری فکری، علمی، پولی و تبلیغی بشود تا این‌که پیش بروند.

مربوط به :بیانات‌ در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق (علیه‌السّلام)‌‌ - 1384/10/29
عنوان فیش : تولید علم, علم و دین, علوم انسانی
کلیدواژه(ها) : تولید علم, علم و دین, علوم انسانی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
گرفتن پایه‌های یک علم از یک مجموعه‌ی خارج از محدوده‌ی مورد قبول ما، به معنای قبول نتایج آن نیست.

مربوط به :بیانات‌ در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق (علیه‌السّلام)‌‌ - 1384/10/29
عنوان فیش : علم و دین, علوم انسانی
کلیدواژه(ها) : علم و دین, علوم انسانی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ما تلفیق بین علوم انسانی غربی و علوم انسانی اسلامی، اگر به معنای مجذوب شدن، دلباخته شدن، مغلوب شدن و جوّ زده شدن در مقابل آن علوم نباشد، قبول داریم و اشکال ندارد.

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی - 1384/10/13
عنوان فیش : علوم پایه, علوم انسانی, تولید علم
کلیدواژه(ها) : علوم پایه, علوم انسانی, تولید علم
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در زمینه‌ی علم، من بر نقطه‌ی خاص می‌خواهم تأکید کنم: یکی، علوم پایه است؛ یکی، علوم انسانی.

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی - 1384/10/13
عنوان فیش : علوم انسانی, مبادی و مبانی علوم انسانی, تولید علم
کلیدواژه(ها) : علوم انسانی, مبادی و مبانی علوم انسانی, تولید علم
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ما باید در زمینه‌ی علوم انسانی یک کار اساسی بکنیم و این حرف، حرفی نیست که امروز به ذهن کسی رسیده باشد؛ نه، این حرف، سال‌هاست که گفته شده و باید تحقق پیدا کند.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از رؤسای دانشگاه‌ها - 1383/10/17
عنوان فیش : علوم انسانی, پیشرفت‏ علمی و فناوری, تولید علم, پیشرفت علمی ایران, حرکت علمی ایران
کلیدواژه(ها) : علوم انسانی, پیشرفت‏ علمی و فناوری, تولید علم, پیشرفت علمی ایران, حرکت علمی ایران
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
علم، فقط علم مادی نیست؛ علوم انسانی هم مقوله‌ی بسیار مهمی است.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1382/05/15
عنوان فیش : تولید علم, علوم انسانی
کلیدواژه(ها) : تولید علم, علوم انسانی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ما باید در همه‌ی زمینه‌ها- چه علوم طبیعی و چه علوم انسانی- علم تولید كنیم.