[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای گروه ادب و هنر صدای جمهوری اسلامی ایران‌ - 1370/12/05
عنوان فیش : ادبیات, انقلاب اسلامی, رشد ادبیات بعد از انقلاب اسلامی
کلیدواژه(ها) : ادبیات, انقلاب اسلامی, رشد ادبیات بعد از انقلاب اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
رشد ادبیات انقلاب، خیلی بیشتر از رشد ادبیات معمولی ما در این دهها سال گذشته است.