[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان و کارکنان قوه‌ی قضائیه‌ - 1392/04/05
عنوان فیش : حماسه سیاسی
کلیدواژه(ها) : حماسه سیاسی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
انتخابات فضل الهی و لطف پروردگار بود كه دلهای ملت را هدایت كرد و نیروهای عظیم مردم وارد صحنه شدند و این حماسه را به وجود آوردند.

مربوط به :بیانات در مراسم بیست‌ و چهارمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله) - 1392/03/14
عنوان فیش : حماسه سیاسی
کلیدواژه(ها) : حماسه سیاسی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اصل مطلب در مسئله‌ی انتخابات، ایجاد حماسه‌ی سیاسی و حضور حماسی مردم در پای صندوقها است.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از فرهنگیان - 1392/02/18
عنوان فیش : حماسه سیاسی
کلیدواژه(ها) : حماسه سیاسی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مصرع برجسته‌ی حماسه‌ی سیاسی، همین انتخاباتی است كه پیش رو است.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگران و فعالان بخش تولید کشور - 1392/02/07
عنوان فیش : حماسه سیاسی
کلیدواژه(ها) : حماسه سیاسی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
حماسه‌ی سیاسی یعنی حضور آگاهانه‌ی مردم در صحنه‌ی سیاست کشور و مدیریت کشور؛ نمونه‌ی بارزش همین حادثه‌ی انتخابات است.