[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مردم ورامین‌ - 1382/03/22
عنوان فیش : شهیدان جنیدی
کلیدواژه(ها) : شهیدان جنیدی
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
امروز هم وقتی به ورامین نگاه می‌کنیم، می‌بینیم این منطقه ایستا نیست و در همان حدّ شهدای مظلوم پانزده خرداد چهل‌ودو متوقّف نشده است. بعضیها هنرشان توقّف در افتخارات گذشته است. اسلام به ما حرکت به سمت افتخاراتِ تازه را واجب می‌کند و این را راه رسیدن به کمال می‌داند. پشت سر آن شهیدان، شهدای عزیز ورامین و این منطقه در جنگ تحمیلی است، که سی‌ودو شهید این منطقه جزو سرداران نیروهای مسلّحند. این چیز کمی نیست. شهدای عزیزی مثل امیران عالی‌مقام نیروی هوایی، مثل سرداران سپاه پاسداران، خانواده‌های سه شهید داده، دو شهید داده، در همه قشرها. رحمت خدا بر مرحوم «جنیدی» روحانیِ پاکبازِ پدر سه شهید، بلکه چهار شهید - چون پسر چهارم او هم که از دنیا رفت، آن‌طوری که اطّلاع دادند، جزو کسانی بود که آسیب شیمیاییِ دوران جنگ را دیده بود - و خانواده‌های متعدّدی که نام شهید «ستّاری» و «اردستانی» و «علی‌قمی» و بقیه سرداران باارزش بر سر درِ این خانواده‌های بلندپایه نوشته است. اینها شناسنامه یک ملت و یک شهر و یک کشور است.

مربوط به :بیانات در دیدار مردم ورامین‌ - 1382/03/22
عنوان فیش : شهید اردستانی, شهید ستاری, شهیدان جنیدی
کلیدواژه(ها) : شهید اردستانی, شهید ستاری, شهیدان جنیدی
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
امروز هم وقتی به ورامین نگاه می‌كنیم، می‌بینیم این منطقه ایستا نیست و در همان حدّ شهدای مظلوم پانزده خرداد چهل‌ودو متوقّف نشده است. بعضیها هنرشان توقّف در افتخارات گذشته است. اسلام به ما حركت به سمت افتخاراتِ تازه را واجب می‌كند و این را راه رسیدن به كمال می‌داند. پشت سر آن شهیدان، شهدای عزیز ورامین و این منطقه در جنگ تحمیلی است، كه سی‌ودو شهید این منطقه جزو سرداران نیروهای مسلّحند. این چیز كمی نیست. شهدای عزیزی مثل امیران عالی‌مقام نیروی هوایی، مثل سرداران سپاه پاسداران، خانواده‌های سه شهید داده، دو شهید داده، در همه قشرها. رحمت خدا بر مرحوم «جنیدی» روحانیِ پاكبازِ پدر سه شهید، بلكه چهار شهید - چون پسر چهارم او هم كه از دنیا رفت، آن‌طوری كه اطّلاع دادند، جزو كسانی بود كه آسیب شیمیاییِ دوران جنگ را دیده بود - و خانواده‌های متعدّدی كه نام شهید «ستّاری» و «اردستانی» و «علی‌قمی» و بقیه سرداران باارزش بر سر درِ این خانواده‌های بلندپایه نوشته است. اینها شناسنامه یك ملت و یك شهر و یك كشور است.