[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی - 1391/11/10
عنوان فیش : ابتکارات دشمن, نقشه راه دشمن
کلیدواژه(ها) : ابتکارات دشمن, نقشه راه دشمن
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
غربی‌ها یک حرکت تازه‌ای را در آفریقا برای تسلط بر ملتهای آفریقا و حضور مجدد در زندگی آنان شروع کرده‌اند.

مربوط به :بیانات در اجتماع بزرگ مردم قم‌ - 1389/07/27
عنوان فیش : نقشه دشمن, دشمن, نقشه راه دشمن
کلیدواژه(ها) : نقشه دشمن, دشمن, نقشه راه دشمن
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
هر آنچه را که دشمن بر روی آن تکیه میکند و نقشه‌ی راه دشمن و طرح کلی دشمن بر روی آنها متمرکز است، او میتواند برای ما هم یک طرح کلی و نقشه‌ی راهی را در اختیار بگذارد.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از ایثارگران و خانواده‌های شهدا - 1378/03/03
عنوان فیش : دشمن شناسی, دشمن, ایمان, نقشه راه دشمن
کلیدواژه(ها) : دشمن شناسی, دشمن, ایمان, نقشه راه دشمن
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
راه غلبه‌ى دشمن اين است كه عامل معنوى (ایمان)را از اين ملت بگيرد.