[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در سالروز عید سعید مبعث‌ - 1388/04/29
عنوان فیش : استکبار, رسانه‌های بیگانه, تبلیغات دشمن, تبلیغات منفی, توطئه تبلیغاتی, قدرت امنیتی و جاسوسی و تبلیغاتی دشمن, رسانه های فرصت طلب
کلیدواژه(ها) : استکبار, رسانه‌های بیگانه, تبلیغات دشمن, تبلیغات منفی, توطئه تبلیغاتی, قدرت امنیتی و جاسوسی و تبلیغاتی دشمن, رسانه های فرصت طلب
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
رسانه‌ ها و دستگاه‌های تبلیغاتی و اطلاعاتیِ وابسته‌ ی به استکبار، میداندارترین عناصر دشمنان استقلال ملتها برای به آشوب کشیدن ملتها هستند؛ برای اینکه اینها را از مسیرشان منصرف کنند.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان - 1381/08/13
عنوان فیش : استکبار, رسانه های فرصت طلب, سلاح ارتباطات رسانه‌‌ای, استکبار جهانی, سرمایه‌دارهای صهیونیست
کلیدواژه(ها) : استکبار, رسانه های فرصت طلب, سلاح ارتباطات رسانه‌‌ای, استکبار جهانی, سرمایه‌دارهای صهیونیست
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مهمترین رسانه‌های دنیا متعلّق به سرمایه‌داران است؛ یعنی همان پایه‌های اصلی استکبار جهانی.