[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از پرستاران - 1380/05/03
عنوان فیش : فلسطین, ایران, ماجرای فلسطین, بی‌آبرویی سیاسی, قدرتهای سلطه ‏گر
کلیدواژه(ها) : فلسطین, ایران, ماجرای فلسطین, بی‌آبرویی سیاسی, قدرتهای سلطه ‏گر
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در قضیه‌ی فلسطین و ایران، آبروی قدرتهای بزرگ جهانی بر زمین ریخت.