[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - 1379/12/22
عنوان فیش : انقلاب اسلامی, هویت ملی, بازیابی حقیقی هویت اسلامی- ایرانی, دستاوردهای انقلاب اسلامی
کلیدواژه(ها) : انقلاب اسلامی, هویت ملی, بازیابی حقیقی هویت اسلامی- ایرانی, دستاوردهای انقلاب اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ما ملت ایران، در محیط بین‌المللی، شأن و جایگاه و هویت خودمان را گم کرده بودیم. انقلاب این هویّت و جایگاه و شأن را به ملت ایران برگرداند.

مربوط به :بیانات در دانشگاه افسری نیروی زمینی ارتش - 1370/08/08
عنوان فیش : مسلمان, هویت اسلامی, بازیابی حقیقی هویت اسلامی- ایرانی, هویت ایرانی
کلیدواژه(ها) : مسلمان, هویت اسلامی, بازیابی حقیقی هویت اسلامی- ایرانی, هویت ایرانی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ما مسلمان و ایرانی هستیم. مسلمانی ما نه تنها با ایرانی بودن ما در تضاد نیست، بلكه مكمل یكدیگر و منطبق بر هم است.