[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1382/05/15
عنوان فیش : سلطه طلبی, کارگزاران نظام, آفت مسئولیت در نظام اسلامی
کلیدواژه(ها) : سلطه طلبی, کارگزاران نظام, آفت مسئولیت در نظام اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
آفت کار ما این است که از حوزه‌ی اقتدار برای سلطه‌جویی، زورگویی و افزون‌طلبی استفاده کنیم؛ این خطر بزرگی است.