[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت - 1381/06/04
عنوان فیش : قوه مجریه‏, موفقیت, آرزوهای اسلامی, آرزوهای ملی
کلیدواژه(ها) : قوه مجریه‏, موفقیت, آرزوهای اسلامی, آرزوهای ملی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
آرزوی موفّقیت دولت، یک آرزوی انقلابی و ملی است.