[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس جمهور و هیأت وزیران - 1375/06/08
عنوان فیش : آبروی سیاسی, اعتلای سیاسی, سازندگی کشور, اصلاح ساختار اقتصاد
کلیدواژه(ها) : آبروی سیاسی, اعتلای سیاسی, سازندگی کشور, اصلاح ساختار اقتصاد
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
وقتى كه در يك كشور، توسعه‌ى سازندگى و زيرساختهاى اقتصادى، صحيح و مستحكم بنا مى‌شود و حركت سازندگى در كشور - به معناى واقعى كلمه - به وجود مى‌آيد؛ كشور از اعتلاى سياسى هم در داخل و خارج برخوردار مى‌شود.