[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان سازمان صدا و سیما - 1381/11/15
عنوان فیش : صهیونیسم بین‌‏الملل, سرمایه‌دارهای صهیونیست, امپراتوری نظامی،مالی،تبلیغاتی و سیاسی, امپراتوری تبلیغاتی, قدرت امنیتی و جاسوسی و تبلیغاتی دشمن
کلیدواژه(ها) : صهیونیسم بین‌‏الملل, سرمایه‌دارهای صهیونیست, امپراتوری نظامی،مالی،تبلیغاتی و سیاسی, امپراتوری تبلیغاتی, قدرت امنیتی و جاسوسی و تبلیغاتی دشمن
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
شاید بتوان گفت که همه‌ی این دستگاههای مهم و اثرگذارِ دنیا دست سرمایه‌دارهای مهم و عمدتاً صهیونیستهاست.