[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار شعرای سازمان تبلیغات اسلامی - 1369/01/31
عنوان فیش : اوستا، مهرداد
کلیدواژه(ها) : اوستا، مهرداد
نوع(ها) : كتاب

متن فیش :
مدتها بود که آقایان را زیارت نکرده بودیم. از این‌که این قرار را با آقایان داریم، واقعاً ممنون هستیم؛ مخصوصاً از جناب آقای اوستا که کسالت هم داشتند، ولی تشریف آوردند. ایشان سالهای متمادی است که به ما لطف دارند و همواره از اشعارشان بهره‌مند می‌شویم؛ بقیه‌ی آقایان هم همین‌طورند.