[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم - 1395/05/11
عنوان فیش : صداقت در عهد, عهد الهی
کلیدواژه(ها) : صداقت در عهد, عهد الهی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
وقتی پیمان با خدا و معاهده‌ای که دلهای مؤمن با خدا بسته‌اند صادقانه باشد، همه‌ی کارها پیش خواهد رفت؛ همه‌ی مشکلات برطرف خواهد شد.

مربوط به :بیانات‌ در دیدار قاریان قرآن کریم‌ - 1384/07/14
عنوان فیش : انسان, نفاق, عهد الهی, سست‌ عهدی
کلیدواژه(ها) : انسان, نفاق, عهد الهی, سست‌ عهدی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
وقتی انسان نسبت به تعهدی که با خدای خود دارد، بی‌توجهی نشان داد و خلف وعده کرد، نفاق بر قلب او مسلط می‌شود.