[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دانشگاه تربیت مدرّس‌ - 1377/06/12
عنوان فیش : عبودیت, خلقت الهی
کلیدواژه(ها) : عبودیت, خلقت الهی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
خداوند جن و انس را آفریده، براى رسیدن به مرتبه‌ى عبودیت او که مرتبه‌ى بسیار والایى است.