[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی - 1388/10/29
عنوان فیش : شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی, پاسخ به نیازهای جامعه, نیازهای کشور
کلیدواژه(ها) : شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی, پاسخ به نیازهای جامعه, نیازهای کشور
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
این اهمیت دارد که یک دستگاهی بر اساس یک نیاز واقعی و صادقانه در کشور به وجود بیاید و در طول سالیان متمادی، با تحولات گوناگون، آن نیاز را همواره مورد نظر داشته باشد و حق عمل و اقدام را به جا بیاورد. شورای هماهنگی تبلیغات، از این قبیل مجموعه‌هاست.