[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر تهران با رهبر انقلاب - 1392/10/23
عنوان فیش : شوراهای اسلامی شهر و روستا
کلیدواژه(ها) : شوراهای اسلامی شهر و روستا
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
شورای اسلامی شهر باید، علاوه بر نظارت بر شهرداری و هدایت آن، حمایت هم بكند و كارها براساس تفاهم، برادری و داشتن وظیفه مشترك به پیش رود.

مربوط به :بیانات در دیدار دست اندرکاران برگزاری انتخابات‌ - 1392/02/16
عنوان فیش : شوراهای اسلامی شهر و روستا
کلیدواژه(ها) : شوراهای اسلامی شهر و روستا
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
توجه شود كه توجه به انتخابات ریاست جمهوری نتواند اهمیت انتخابات شوراها را از چشم مسئولین، از چشم مردم، از چشم نخبگان، دور بدارد.

مربوط به :بیانات در دیدار مردم استان سمنان - 1385/08/17
عنوان فیش : شوراهای اسلامی شهر و روستا, انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا
کلیدواژه(ها) : شوراهای اسلامی شهر و روستا, انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
انتخابات شوراها از این جهت مهم است كه كار روزمره‌ی مردم و زندگی شهر و روستایی مردم، متوقف به این انتخابات است.

مربوط به :بیانات در دیدار جوانان و دانشجویان سیستان و بلوچستان - 1381/12/06
عنوان فیش : شوراهای اسلامی شهر و روستا, انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا
کلیدواژه(ها) : شوراهای اسلامی شهر و روستا, انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
شوراها را محل تسویه حساب حزبی و جناحی و باندی قرار ندهید؛ بگذارید شوراها برای مردم کار کنند.

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان شوراهای اسلامی - 1378/03/04
عنوان فیش :شورا یک نمونه پیش بینی شده اسلام برای حضور آحاد مردم در کارها
کلیدواژه(ها) : شوراهای اسلامی شهر و روستا, حضور مردم در صحنه
نوع(ها) : قرآن

متن فیش :
اسلام در ضمن این‌که احکام الهی و اراده‌ی الهی را در هدایت و صلاح انسانها دارای کمال تأثیر می‌داند، اراده‌ی انسان، حضور انسان و حضور آحاد مردم را هم در همه‌ی کارها پیش‌بینی کرده است. یک نمونه‌ی آن همین مسأله‌ی شوراست. خدای متعال در علائم مؤمنین می‌فرماید: «و امرهم شوری بینهم»(1)؛ کارهایشان را با مشورت انجام می‌دهند. البته مشورت، با شکلهای مختلفی ممکن است انجام گیرد؛ این هم یک شکل از اَشکال مشورت است.
1 ) سوره مبارکه الشورى آیه 38
وَالَّذينَ استَجابوا لِرَبِّهِم وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَأَمرُهُم شورىٰ بَينَهُم وَمِمّا رَزَقناهُم يُنفِقونَ
ترجمه :
و کسانی که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و نماز را برپا می‌دارند و کارهایشان به صورت مشورت در میان آنهاست و از آنچه به آنها روزی داده‌ایم انفاق می‌کنند،


مربوط به :پیام به مناسبت آغاز به کار شوراهای اسلامی شهر و روستا - 1378/02/08
عنوان فیش : مردم, شوراهای اسلامی شهر و روستا
کلیدواژه(ها) : مردم, شوراهای اسلامی شهر و روستا
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
شوراها از مظاهر مشارکت مردمی و برای تسهیل امور مردم است،

مربوط به :پیام به مناسبت آغاز به کار شوراهای اسلامی شهر و روستا - 1378/02/08
عنوان فیش : کارگزاران نظام, شوراهای اسلامی شهر و روستا
کلیدواژه(ها) : کارگزاران نظام, شوراهای اسلامی شهر و روستا
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
لازم است توجه به روستاها و شوراهای اسلامی روستا در صدر برنامه‌ی مسؤولان کشوری قرار گیرد.

مربوط به :پیام به مناسبت آغاز به کار شوراهای اسلامی شهر و روستا - 1378/02/08
عنوان فیش : شوراهای اسلامی شهر و روستا
کلیدواژه(ها) : شوراهای اسلامی شهر و روستا
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
حدود و وظایف شوراهای اسلامی كه در قانون معین شده باید در قول و عمل بطور كامل رعایت شود.