[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی - 1389/01/01
عنوان فیش : حمایت از تولید ملی, کالای داخلی, همت مضاعف و کار مضاعف, کار, کار مضاعف, کیفیت کالای داخلی, تلاشگری
کلیدواژه(ها) : حمایت از تولید ملی, کالای داخلی, همت مضاعف و کار مضاعف, کار, کار مضاعف, کیفیت کالای داخلی, تلاشگری
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
همت مضاعف و كار بیشتر در كیفیت بخشیدن به تولیدات داخلی؛ یكی از كارهای اساسی این است.

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت - 1381/06/04
عنوان فیش : تلاشگری, همت مضاعف و کار مضاعف, کار جهادی, کار مضاعف
کلیدواژه(ها) : تلاشگری, همت مضاعف و کار مضاعف, کار جهادی, کار مضاعف
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز چیزی که در کشور ما از هر طرف نگاه می‌کنیم، مورد نیاز است، مضاعف کردن و بهینه کردن تلاشهاست.

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت - 1381/06/04
عنوان فیش : هیئت دولت, بهره‌وری, اتقان کاری, کارگزاران نظام, کار جهادی, کار مضاعف
کلیدواژه(ها) : هیئت دولت, بهره‌وری, اتقان کاری, کارگزاران نظام, کار جهادی, کار مضاعف
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در درون تشکیلات خود به مدیرانی که زیردست شماهستند، نشاط و امید بدهید و آنها را وادار کنید کار را زیاد کنند.