[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت - 1395/06/03
عنوان فیش : قاچاق, مبارزه با قاچاق
کلیدواژه(ها) : قاچاق, مبارزه با قاچاق
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اینکه ما گفتیم حتماً منهدم کنند جنس قاچاق را، این شامل آن قاچاقهای جزئی و این کوله‌برها و مانند اینها نیست؛ ما باندهای قاچاق و کارهای بزرگ [را میگوییم]، اینهایی که بازار کشور را تحت تأثیر قرار میدهد.

مربوط به :بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم - 1395/05/11
عنوان فیش : قاچاق, مبارزه با قاچاق
کلیدواژه(ها) : قاچاق, مبارزه با قاچاق
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بنده به مسئولین گفته‌ام! وقتی شما آن باند قاچاقچی را پیدا میکنید و آن جنس کلان قاچاق را که چند هزار تُن وزن آن است، وارد کشور میکنید، این جنس را جلوی چشم همه آتش بزنید؛ ضربه بزنید به قاچاقچی، به جنس دارای مشابه داخلی.

مربوط به :بیانات در دیدار مردم آذربایجان شرقی - 1393/11/29
عنوان فیش : مفاسد اقتصادی, قاچاق, مصالح ملّی, بدهکاران بانکی
کلیدواژه(ها) : مفاسد اقتصادی, قاچاق, مصالح ملّی, بدهکاران بانکی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
مبارزه‌ی جدّی با قاچاق از جمله‌ی کارهای لازم در اقتصاد کشور است. مبارزه‌ی جدّی با بدحساب‌های بانکی؛ یک عدّه‌ای هستند از تسهیلات بانکی، بناحق و نادرست استفاده میکنند؛ برای یک کار تسهیلات میگیرند، در کار دیگری آن را مصرف میکنند که مصلحت کشور نیست؛ بعد هم بدهی خودشان را با بانک‌ها تسویه نمیکنند؛ اینها واقعاً مجرمند. بنده نمیگویم هرکسی بدهکار بانکی است مجرم است؛ نه، یکی هست ممکن است بدهکار بانکی باشد، [ولی‌] کمک هم باید به او کرد؛ هستند مواردی که حتّی بدهکارند ولیکن بایستی کمک هم به او بکنند امّا بعضی هم هستند که باید مورد مؤاخذه قرار بگیرند، مورد سؤال قرار بگیرند. این کارها باید در کشور انجام بگیرد.

مربوط به :بیانات در مراسم نوزدهمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله) - 1387/03/14
عنوان فیش : جهاد, قاچاق, مبارزه با قاچاق, پیشرفت ملت ایران
کلیدواژه(ها) : جهاد, قاچاق, مبارزه با قاچاق, پیشرفت ملت ایران
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز اگر مسئولین نظام جمهوری اسلامی با مواد مخدر به سختی مبارزه میكنند، این یك جهاد بزرگ، یك حركت بسیار عمیق در راه پیشرفت ملت ایران است.

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت - 1383/06/04
عنوان فیش : قاچاق, مبارزه با قاچاق
کلیدواژه(ها) : قاچاق, مبارزه با قاچاق
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مسأله‌ی قاچاق حقیقتاً برای کشور خطر است و مبارزه‌ی کارآمد با قاچاقچی ازخدمات بسیار بزرگ است.

مربوط به :بیانات‌ در دیدار مردم زاهدان - 1381/12/02
عنوان فیش : قاچاق, مبارزه با قاچاق
کلیدواژه(ها) : قاچاق, مبارزه با قاچاق
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
قاچاقچیان کلان عامل تهدیدند؛ زیرا تجارت و داد و ستد سالم کشور را تهدید می‌کنند.

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان وزارت‌خانه‌های صنایع و بازرگانی - 1380/04/10
عنوان فیش : قاچاق, مبارزه با قاچاق
کلیدواژه(ها) : قاچاق, مبارزه با قاچاق
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
پدیده‌ی قاچاق و قاچاق‌فروشی، ضربه به اقتصاد و هویت ملی كشور و همه‌ی برنامه‌ریزیهاست.

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان وزارت‌خانه‌های صنایع و بازرگانی - 1380/04/10
عنوان فیش : قاچاق, احکام شرعی
کلیدواژه(ها) : قاچاق, احکام شرعی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
قاچاق از لحاظ شرعی، یك عمل ممنوع و حرام قطعی است.