[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مردم استان بوشهر - 1370/10/11
عنوان فیش : شوروی, فروپاشی شوروی, عبرت‌های تاریخ
کلیدواژه(ها) : شوروی, فروپاشی شوروی, عبرت‌های تاریخ
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
سرنوشت این كشور بزرگ ابرقدرت غول‌پیكر اتحاد جماهیر شوروی سابق، یك عبرت بزرگ و یك درس عظیم است.