[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های استان همدان - 1383/04/17
عنوان فیش : آداب معاشرت, سبک زندگی, تقلیدگرایی, تقلید فرهنگی, پیشرفت علمی غربی
کلیدواژه(ها) : آداب معاشرت, سبک زندگی, تقلیدگرایی, تقلید فرهنگی, پیشرفت علمی غربی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
عده‌یی فكر می‌كنند چون غربی‌ها از لحاظ علمی بر ما برتری دارند، پس ما باید فرهنگ و عقاید و آداب معاشرت و آداب زندگی و روابط اجتماعی و سیاسی‌مان را از آنها یاد بگیریم؛ این اشتباه است.