[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان - 1376/08/14
عنوان فیش : رابطه با خدا
کلیدواژه(ها) : رابطه با خدا
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
تا آن‌جا كه می‌توانید، رابطه‌تان را با خدا قوی كنید.