[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار کارگران نمونه سراسر کشور - 1389/02/08
عنوان فیش : وعده‌های الهی
کلیدواژه(ها) : وعده‌های الهی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
پشت‏گرمی ما به الطاف الهی است، به توفیقات الهی است. پشت‏گرمی ما به همان ایمانی است که اول اشاره کردم که در دلهای شما و دلهای یکایک ملت ایران رسوخ پیدا کرده است و ریشه‏دار است. وقتی این پشت‏گرمی وجود دارد و انسان تلاش خود و نیروی خود را هم به عرصه‏ی عمل می‏آورد، می‏شود «انّ الّذین آمنوا و عملوا الصّالحات»؛ آن ایمانتان، این هم عمل صالح. اینکه در قرآن به مؤمنِ دارای عمل صالح، این همه وعده‏ی نیک داده شده است- پیروزی در دنیا، فلاح و نجاح در عالم معنویت و عالم آخرت، تقرب به خدای متعال، سربلندی و عزت و فیروزمندی در دنیا و آخرت- این‏ها دیگر نتائج همان ایمان و عمل صالح است. باید در همین راه پیش برویم.