[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان و شخصیت‌های علمی سیاسی - 1389/01/17
عنوان فیش : اسلام‌ستیزی
کلیدواژه(ها) : اسلام‌ستیزی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
امروز همین قضایای فلسطین در سایه‏ی مشغول شدن دنیای اسلام به مسائل فرعی دارد اتفاق می‏افتد. واقعاً امروز در فلسطین فاجعه‏آفرینی است، در غزه فاجعه‏آفرینی است، در کرانه‏ی باختری هم فاجعه‏آفرینی است. قضایای حرم ابراهیمی را نباید دست‏کم گرفت؛ این‏ها خیلی مهم است. به خاطر اقامه‏ی نماز، مسلمانها را از پایگاهشان و خانه‏شان بیرون کنند و راه ندهند! اسلام‏زدائی از آثار اسلامی، یکی از آن کارهای بسیار خطرناکی است که دارد جلوی چشم مسلمانهای عالم اتفاق می‏افتد. از بس همه مشغولند، سرگرم چیزهای فرعی و جزئی هستند، نمی‏فهمند در دنیای اسلام چه دارد می‏گذرد. توطئه علیه دنیای اسلام این است.

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان و شخصیت‌های علمی سیاسی - 1389/01/17
عنوان فیش : اسلام‌ستیزی, اسلام‌زدائی از آثار اسلامی
کلیدواژه(ها) : اسلام‌ستیزی, اسلام‌زدائی از آثار اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اسلام‌زدائى از آثار اسلامى، يكى از آن كارهاى بسيار خطرناكى است كه دارد جلوى چشم مسلمانهاى عالم اتفاق مى‌افتد .