[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در جمع نیروهای بسیجی شرکت‌کننده در اردوی رزمی - فرهنگی علویّون - 1380/08/21
عنوان فیش : بسیج مستضعفین, نیروی مقاومت بسیج, بسیجی, جوان بسیجی
کلیدواژه(ها) : بسیج مستضعفین, نیروی مقاومت بسیج, بسیجی, جوان بسیجی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
وظیفه‌ی نیروی مقاومت بسیج، الگو شدن برای همه‌ی جوانان بسیجی در کشور است.