[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم - 1371/07/29
عنوان فیش : جامعه اسلامی, ایمان, فرهنگ انقلاب
کلیدواژه(ها) : جامعه اسلامی, ایمان, فرهنگ انقلاب
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در يك جامعه‌ى اسلامى و انقلابى، روح انقلاب و ايمان هميشه زنده و كارساز است.