[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان و خانواده‌های شهدا - 1388/08/12
عنوان فیش : آباد کردن آخرت, دین, آباد کردن دنیا, نقشه‌ی جامع زندگیِ در دنیا و آخرت
کلیدواژه(ها) : آباد کردن آخرت, دین, آباد کردن دنیا, نقشه‌ی جامع زندگیِ در دنیا و آخرت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
دين فقط براى آباد كردن آخرت نيست، دين دنياى شما را هم آباد ميكند.