[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران و دست‌اندرکاران حج‌ - 1388/08/04
عنوان فیش : حج, معنویت‎گرایی, مسجد الحرام, مسجد النبی, خشوع و تواضع, ایمان, ذخیره ایمان
کلیدواژه(ها) : حج, معنویت‎گرایی, مسجد الحرام, مسجد النبی, خشوع و تواضع, ایمان, ذخیره ایمان
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در مکه و مدینه به فکر توشه گرفتن باشیم، افزودن بر سرمایه‌ی ایمان خود، معنویت خود، تذکر خود و خشوع خود در مقابل پروردگار باشیم.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران و دست‌اندرکاران حج‌ - 1388/08/04
عنوان فیش : حج, توحید, توحید, ولایت الهی
کلیدواژه(ها) : حج, توحید, توحید, ولایت الهی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مظهر توحید، حج است؛ اثبات ولایت اللَّه و نفی ولایت غیر اللَّه.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران و دست‌اندرکاران حج‌ - 1388/08/04
عنوان فیش : وحدت, امت بزرگ اسلامی, حج, همت, عزم راسخ, حفظ وحدت, وحدت اسلامی, فرصتهای عظیم حج, حجاج, امت اسلامی, اختلاف‌افکنی
کلیدواژه(ها) : وحدت, امت بزرگ اسلامی, حج, همت, عزم راسخ, حفظ وحدت, وحدت اسلامی, فرصتهای عظیم حج, حجاج, امت اسلامی, اختلاف‌افکنی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
حج باید مظهر بروز اراده و عزم راسخ امت اسلامی علیه کارهائی باشد که به وحدت امت آسیب میزند.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران و دست‌اندرکاران حج‌ - 1388/08/04
عنوان فیش : حج, فرصت, فرصتهای عظیم حج, نعمت الهی
کلیدواژه(ها) : حج, فرصت, فرصتهای عظیم حج, نعمت الهی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
نگاه به حج باید نگاه به یک نعمت و فرصت بزرگ الهی باشد.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران و دست‌اندرکاران حج‌ - 1388/08/04
عنوان فیش : امتیاز حج, حج, فرصتهای عظیم حج, واجبات الهی
کلیدواژه(ها) : امتیاز حج, حج, فرصتهای عظیم حج, واجبات الهی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امتياز حج بر ساير واجبات و فرائض اسلامى، جهانى بودن و بين المللى بودن آن است.