[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای هیئت دولت - 1388/06/16
عنوان فیش : طرح‌های اقتصادی, شتاب‌‌‌‌‌‌زدگی در تصمیم‌‌‌‌‌‌گیری‌‌‌‌‌‌ها, مسئولان اقتصادی
کلیدواژه(ها) : طرح‌های اقتصادی, شتاب‌‌‌‌‌‌زدگی در تصمیم‌‌‌‌‌‌گیری‌‌‌‌‌‌ها, مسئولان اقتصادی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در طرحهاى اقتصادى مراقب باشیم شتاب‌زدگى گریبانگیر دولت نشود.

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای هیئت دولت - 1388/06/16
عنوان فیش : بی ‏انضباطی اقتصادی, انضباط اقتصادی و مالی, بی‌‌‌‌‌‌حساب و کتابی در مسائل اقتصادی, مسئولان اقتصادی
کلیدواژه(ها) : بی ‏انضباطی اقتصادی, انضباط اقتصادی و مالی, بی‌‌‌‌‌‌حساب و کتابی در مسائل اقتصادی, مسئولان اقتصادی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در مسائل اقتصادى از بى‌حساب و کتابى خیلى باید ترسید. البته بى‌حساب و کتابى در همه جا بد است، اما در مسائل اقتصادى آثارش خیلى زود بروز میکند و گاهى اثرات سنگینى را میگذارد.