[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای هیئت دولت - 1388/06/16
عنوان فیش : مردم, انقلاب, حضور مردم در صحنه, انقلاب اسلامی, ماندگاری انقلاب اسلامی, ایران
کلیدواژه(ها) : مردم, انقلاب, حضور مردم در صحنه, انقلاب اسلامی, ماندگاری انقلاب اسلامی, ایران
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
این حرکت اصیل مردم و جریان عظیم انقلاب است که برای این کشور، این ملت و این تاریخ ماندنی است.