[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - 1379/12/22
عنوان فیش : استقلال علمی
کلیدواژه(ها) : استقلال علمی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
این سؤال مهمی است. این انقلاب بیش از ادّعا، آرمان‏هایی داشت. انقلاب نیامده بود که برای مردم ایران پاسخگویی کند. انقلاب، انقلابِ خود مردم بود. مردم برای تحقّق آرمان‏هایی انقلاب کردند. این آرمان‏ها عبارت بود از ساختن یک ایران آباد و آزاد، داشتن مردمِ آگاه و برخوردار از عدالت اجتماعی، نجات از وابستگی‏ و عقب‏ماندگیِ علمی‏ و استبداد و قهری که آن روز بر این مملکت حکمفرما بود. می‏پرسید ما چقدر به این اهداف رسیده‏ایم؛ من عرض می‏کنم که تحقّق این اهداف، تدریجی است؛ چیزهایی است که باید برای آن تلاش و مجاهدت کرد و قدم‏به‏قدم پیش رفت. نظام اسلامی، یک نظام پیش‏ساخته مثل خانه‏های پیش‏ساخته نیست؛ نظامی است که باید آجر آجر و سنگ سنگ روی هم چید و آن را بالا برد.