[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در چهارمین کنفرانس حمایت از ملت فلسطین - 1387/12/14
عنوان فیش : فلسطین, مسئله فلسطین, امت اسلامی, جهان اسلام, اصلی ـ فرعی کردن امور
کلیدواژه(ها) : فلسطین, مسئله فلسطین, امت اسلامی, جهان اسلام, اصلی ـ فرعی کردن امور
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مسأله ی فلسطین، فوریترین مسأله ی جهان اسلام است.