[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان نظام به مناسبت عید فطر - 1387/07/10
عنوان فیش : استکبار, اراده‌ی ملت‌ها
کلیدواژه(ها) : استکبار, اراده‌ی ملت‌ها
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
قدرت استکباری در مقابل اراده‌ ی ملتها نتوانسته است کاری از پیش ببرد، بعد از این هم نخواهد توانست.