[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس‌جمهوری و اعضای هیأت دولت - 1387/06/02
عنوان فیش : استقلال, استقلال ملی, هویت ملی, عزت ملی
کلیدواژه(ها) : استقلال, استقلال ملی, هویت ملی, عزت ملی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
استقلال به این نیست که انسان شعار استقلال بدهد یا حتی مثلاً در زمینه‌ های اقتصادی هم به یک رشد بالایی دست پیدا کند؛ نه، استقلال این است که یک ملت به هویت خود و به عزت خود معتقد و برای او اهمیت قائل باشد، برای حفظ او تلاش و کار کند و در مقابل متعرضین و مستهزئین، شرمنده ‌ی اظهارات و جایگاه خود نباشد.