[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مردم قم - 1395/10/19
عنوان فیش : هدف دشمن
کلیدواژه(ها) : هدف دشمن
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
همه بدانند که هدف دشمن ملّت ایران است، هدفشان ایران اسلامی است، هدفشان نظام اسلامی است.