[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :پیام به مناسبت آغاز به کار هشتمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی - 1387/03/07
عنوان فیش : گفتمان عدالت
کلیدواژه(ها) : گفتمان عدالت
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
آغاز این مجلس با ورود در دهه‏ی چهارم انقلاب هم‏زمان شده است. در این دهه، گفتمان اصلیِ انقلاب، پیشرفت و عدالت است؛ پیشرفت در همه‏ی ابعاد علمی و اقتصادی و اخلاقی و فرهنگی، و عدالت همه‏جانبه در توزیع فرصتها و امکانات مادی و معنوی. عنصر پیشرفت، باید نگاه ما را به استعدادهای بی‏شمار پراکنده در میان ملت، معطوف سازد و ظرفیتهای تولید و خلاقیت و درخشش توانائیهای گوناگون در همه‏ی زمینه‏ها را در نگاه ما برجسته کند. و عنصر عدالت باید نابرخورداران از فرصتها و توانائیهای کشور را، از این مواهب الهی و عمومی برخوردار سازد. مجلس که پدیدآورنده‏ی نرم‏افزار اصلی حرکت کشور است باید لحظه‏ئی از این تکلیف غفلت نورزد.