[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :ابلاغ سیاست‌های کلی «انتخابات» - 1395/07/24
عنوان فیش : امنیت ملّی, منافع ملی, وحدت ملی
کلیدواژه(ها) : امنیت ملّی, منافع ملی, وحدت ملی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و هرگونه اقدام مغایر قانون، منافع ملی، وحدت ملی و امنیت ملی و رسیدگی سریع و خارج از نوبت حسب مورد به آنها به‌ویژه جرایم امنیتی، مالی و تبلیغاتی و اقدامات تخریبی ضد داوطلبان.