[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در مراسم نوزدهمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله) - 1387/03/14
عنوان فیش : خط امام, بیانات امام خمینی, وصیت‌نامه امام خمینی, امام خمینی(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه), استکبار, استکبارستیزی, ایستادگی مقابل استکبار, مقاومت
کلیدواژه(ها) : خط امام, بیانات امام خمینی, وصیت‌نامه امام خمینی, امام خمینی(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه), استکبار, استکبارستیزی, ایستادگی مقابل استکبار, مقاومت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
از برجسته‌ترین نقاط خط امام كه در وصیت‌نامه و در همه‌ی بیانات امام منعكس است، لزوم ایستادگی قاطع در مقابل طمع‌ورزان و مستكبران است.

مربوط به :بیانات در مراسم نوزدهمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله) - 1387/03/14
عنوان فیش : تسلیم, سلطه‌پذیری, مقاومت, تسلیم ظلم شدن, استکبار, استکبارستیزی, ایستادگی مقابل استکبار
کلیدواژه(ها) : تسلیم, سلطه‌پذیری, مقاومت, تسلیم ظلم شدن, استکبار, استکبارستیزی, ایستادگی مقابل استکبار
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
تسلیم در مقابل زورگویان جهان، زورگو را به زورگوئی تشویق میكند.

مربوط به :بیانات در مراسم نوزدهمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله) - 1387/03/14
عنوان فیش : تسلیم, مقاومت, تسلیم ظلم شدن, استکبار, استکبارستیزی, ایستادگی مقابل استکبار, سلطه‌پذیری
کلیدواژه(ها) : تسلیم, مقاومت, تسلیم ظلم شدن, استکبار, استکبارستیزی, ایستادگی مقابل استکبار, سلطه‌پذیری
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
تسلیم ملتها، تسلیم سیاسیون عالم، تسلیم روشنفكران جوامع مختلف در مقابل زورگوئیهای استكبار جهانی، مشوق آنها در پیشرفت است؛ مشوق آنها در زورگوئی بیشتر است.