[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت عید غدیر - 1395/06/30
عنوان فیش : تحریم اقتصادی, محاصره اقتصادی, فشارهای دشمن
کلیدواژه(ها) : تحریم اقتصادی, محاصره اقتصادی, فشارهای دشمن
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
دشمن روی اقتصاد تکیه میکند برای اینکه وضع مردم خراب بشود تا به‌خاطر خرابی وضع، از اسلام و از نظام اسلامی منصرف بشوند.