[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات‌ در دیدار مردم کازرون‌ - 1387/02/16
عنوان فیش : الگوهای اسلامی, تلاشگری, الگوسازی, مردم, قوه مجریه‏
کلیدواژه(ها) : الگوهای اسلامی, تلاشگری, الگوسازی, مردم, قوه مجریه‏
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
همه باید تلاش کنیم، دولت و ملت باید تلاش کنند؛ این کشور باید به عنوان یک الگوی اسلامی ساخته شود.