[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار خانواده‌های شهدای منا - 1395/06/17
عنوان فیش : فاجعه منا ۹۴, دیدار با خانواده شهدای حج
کلیدواژه(ها) : فاجعه منا ۹۴, دیدار با خانواده شهدای حج
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
حاجی را فرستاده‌اند به مکّه، با امید، با شادی، با خرسندی که این توفیق را به دست آورده؛ منتظرند که برگردد، برگشتن او با شادی و خوشحالی همراه است؛ [ولی‌] بعد باخبر بشوند که جنازه‌اش برخواهد گشت؛ این خیلی چیز سختی است.

مربوط به :بیانات در دیدار خانواده‌های شهدای منا - 1395/06/17
عنوان فیش : فاجعه منا ۹۴, دیدار با خانواده شهدای حج
کلیدواژه(ها) : فاجعه منا ۹۴, دیدار با خانواده شهدای حج
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
آن چیزی که میتواند دلهای شما را تسلّا بدهد، این است که این عزیزان شما اگرچه از دست رفتند و فقدانشان برای شما سخت است لکن در نعمت الهی ان‌شاءالله غوطه‌ورند.

مربوط به :بیانات در دیدار خانواده‌های شهدای منا - 1395/06/17
عنوان فیش : فاجعه منا ۹۴, دیدار با خانواده شهدای حج
کلیدواژه(ها) : فاجعه منا ۹۴, دیدار با خانواده شهدای حج
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
خدای متعال شهدای حادثه منا را از دنیای آلودگی‌ها، در بهترین جا و بهترین وضعیّت نجات داد؛ در حال عبادت.