[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در مراسم نظامی مشترک یگان‌های نیروهای مسلح استان فارس - 1387/02/12
عنوان فیش : نیروهای مسلح, اقتدار نظامی, نوآوری و شکوفایی, خلاقیت
کلیدواژه(ها) : نیروهای مسلح, اقتدار نظامی, نوآوری و شکوفایی, خلاقیت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
نیروهای مسلح روزبه‌روز باید خود را نیرومندتر كنند؛ این یعنی نوآوری.