[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار کارگران و کارآفرینان - 1387/02/04
عنوان فیش : کارگر, دفاع مقدس, حضور کارگران در صحنه انقلاب اسلامی, انقلاب اسلامی
کلیدواژه(ها) : کارگر, دفاع مقدس, حضور کارگران در صحنه انقلاب اسلامی, انقلاب اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
جامعه کارگری ما در امتحان بزرگ دوران انقلاب و دوران دفاع مقدس نشان داد که از بن دندان دارای وجدان دینی و ملی است.